BOLIG

UKH åbner boligenhed for unge i august 2020

Et samarbejde mellem Ungdomskulturhuset og Sociale Forhold og Beskæftigelse

Det sker i forbindelse med Masterplanen på Hjemløseområdet i Aarhus Kommune.
Projektet er støttet af Realdania.

Takket være UKHs brugere og de ansattes kæmpe indsats, er vores drøm om en boligenhed nu blevet til virkelighed. Derfor er vi nu i gang med at skabe et bo miljø, hvor unge studerende og hjemløse kan komme i betragtning til en bolig. Elever fra FGU betragtes i denne sammenhæng som studerende. Projektets fokus er at afhjælpe hjemløshed blandt unge i Aarhus og at få vendt en negativ livssituation til en positiv.

I UKH kender vi til hjemløse, idet enkelte af vores daglige brugere selv har været det i en kortere eller længere periode. En del af husets unge kender desuden til det at være ny i byen, at være sofasurfer og at have et behov for at lære byen at kende og få sig et socialt netværk blandt andre unge.

Helt konkret etableres boligenheden i husets østfløj. Der kommer til at være 24 værelser, hvor halvdelen skal gå til unge studerende og den anden halvdel til unge hjemløse. På nuværende tidspunkt er håndværkere i fuld gang med at renovere, bygge og male alle værelserne og fælles lokalerne.  Alle værelser får eget bad og toilet, og udsigt til resten af det gamle Amtssygehus. Der er et fælles køkken på begge etager samt to fælles opholdsrum i stueetagen for lejerne. Alle værelser indrettes derudover med et lille tekøkken.

Er du interesseret i at flytte ind i en af boligerne og/eller har du spørgsmål til projektet, er du velkommen til at skrive til Ruth og Lone, som begge er tilknyttet projektet:

Ruth Morell: rmor@aarhus.dk

Lone Jensen: lonej@aarhus.dk  

Vi har brug for din hjælp!

Boligenheden har endnu ikke fået et fast navn, så hvis du har en god idé til hvad vi skal kalde vores nye hjem for unge studerende og unge hjemløse, er du meget velkommen til at sende en mail til os på:
ukhungdomskulturhuset@gmail.com

BAGGRUND FOR PROJEKTET

Uddrag fra byrådsindstillingen:
Antallet af unge hjemløse har været stigende i Aarhus. Det er unge, som er sårbare, har psykiske og misbrugsmæssige udfordringer i forskellig grad og samtidig er uden bolig. Patienthotellet bliver rammen om et kollegie med ungeboliger til studerende unge og unge, der enten er hjemløse eller såkaldte sofasurfere.
Ungdomskulturhuset er et kreativt sted, som er etableret af de unge selv. En gruppe unge brugere af huset har udviklet ideen om at etablere en alternativ boligløsning for unge studerende og unge hjemløse i form af kollegieboliger i tilknytning til Ungdomskulturhuset.

Principperne i Housing First bliver kernen for metodeudviklingsprojektet i kollegiet. Sårbare og hjemløse unge styrkes gennem støtte fra bl.a. mentorer og sociale viceværter i de kompetencer, der skal sikre, at de unge bliver i stand til at opretholde en bolig, komme videre med job og uddannelse og fastholdes i en eventuel behandling.
Ungdomskulturhuset vil fortsat være rammen for en mangfoldighed af unge, der vil arbejde kreativt med kunst og kulturprojekter, deltage i læringsforløb og have mulighed for at blive en del af gode og sunde netværk og, hvor der er plads til alle, der har brug for et sted at være. De unge inddrages tæt i udviklingen af rammer og indhold i tilbuddet.
Sammenhængen mellem aktiviteterne i Ungdomskulturhuset og kollegieværelser, med et mix af studerende unge og hjemløse unge, vil give grobund for etablering af sunde fællesskaber til gavn og appel for en bred målgruppe af unge. Det vil muliggøre et tilbud om bolig, støtte og særlig vejledning og støtte i forhold til uddannelse, samt aktiviteter, samvær og fællesskab i huset.

%d bloggers like this: