OM UKH

ET FÆLLESSKAB // EN KULTURPLATFORM

Et FRISTED, hvor unge kan fylde og rode, få ro til tanker og kreativitet. Du bestemmer selv, om du kommer for at drikke en kop kaffe, om du vil være selvskabende eller medskaber til, hvad huset skal rumme.

UKH skal leves for at forstås. Vi tror på, at der fra idé til handling skal være kortest mulig vej. Derfor kan alle unge træde ind ad døren og bruge huset.

DANSESAL // MØRKEKAMMER // SYVÆRKSTED // ØVELOKALE // STUDIE // ATELIER // FÆLLESSPISNING // TEATER // SKRIVEKUNST // EVENTS // MØDELOKALER // GRAFIKVÆRKSTED

DU FINDER HELE VERDEN I UKH

Vi rummer dem, der vil rumme andre. Hos os gror du, uden at du ved det – her kan du blive klogere på dig selv og dyrke dine evner, være en del af et fællesskab på tværs af kultur/køn/kunst/erfaring.

UKH ER ET DO-OCRACY

Det er dem, som engagerer sig i huset, der har indflydelse og medbestemmelse. De fastansatte arbejder for at understøtte de unge og deres projekter. De ansatte og de unge samarbejder om at forme huset.

UKH har som noget helt unikt (endelig) fået permanent adresse i Aarhus gamle Amtssygehus. Nu kan huset for alvor vokse sig større og stærkere.

UKH Politik

§ UKH er de brugere der benytter Ungdomskulturhuset
§ Ingen vold, racisme, diskrimination, fuldskab eller stoffer- det medfører karantæne!
§ Mandag – torsdag kl. 19 må der ikke indtages alkohol
§ Efterlad ALTID huset som du modtog det
§ Myndighedernes anbefalinger angående COVID-19 skal overholdes

TALENT AARHUS

Billede fra vores første event under Talent Aarhus samarbejdet. Her blev talentbegrebet diskuteret af 35 kreative unge fra blandt andet Dansk Talent Akademi, Aarhus Billede- og Medieskole, Teaterhuset Filuren og Skrivekunstskolen.

UKH er et uformelt talentmiljø, bygget på frivillighed. Netværksrelationer og samarbejde. Huset inviterer både til personlig udvikling og fordybelse men også i fællesskab med andre at udvikle de redskaber man i sidste ende bruger som erfaringsredskaber i arbejdslivet. Så snart man som udøvende kunstner er parat til start, er banen i UKH kridtet op til udstilling, koncert eller event.

Med en treårig bevilling fra Slots- og Kulturstyrelsen, har Kulturforvaltningen igangsat et lokalt samarbejde omkring kunstnerisk talentudvikling i kommunen. UKH er partner i projektet og er igang med at planlægge en række arrangementer og festivaler i dette regi. Hvis du ønsker yderligere information om Talent Aarhus, så kontakt Lone.

VORES HISTORIE

2014-2015
Et midlertidigt ungdomskulturhus starter i pavilloner på Godsbanen i marts 2014. Inddragelsesprocessen starter med henblik på at få unge til at involvere sig i projektet og give deres inputs til, hvad et ungdomskulturhus skal indeholde og placeres. En måneds eksperiment finder sted i Rå Hal i oktober/november 2014, hvor etableres en måneds ungdomskulturel laboratorium i samarbejde med Bureau Detours og Institut for (X).
2015
Huset bliver døbt UKH og det fejres med fest!
2015-2017
Ungdomskulturhuset rykker ind i det tidligere Børnenes Hus i Hjortensgade 23. Der ansættes personale til at stå for den daglige drift. Der bygges musikstudie, etableres atelier og der afholdes mange husmøder. DFUNK flytter ind og bliver en fast partner i UKH. I den store hal holder en del skatere og parkourister til og træner. UKHs første kunst- og kulturfestival finder sted i 2017 og bærer navnet IYAC – International Youth Arts and Culture. Festivalen skabes i samarbejde med Skrivekunstskolen, Gøglerskolen, Skolen for Kunst- og Design, Cirkus Tværs, BLOCK og Radar.
2017-2019
Juli 2017 rykker UKH ind i Knudrisgade 5, der tidligere husede Folkeregisteret og Skatteforvaltningen. En ny og større bygning giver nye muligheder, og UKH ekspanderer betragteligt i både aktivitetsniveau og antal af brugere. Nu kobles lokaler på, som lejes ud til unge kunstnere og musikere. Fællesspisninger bliver vigtige samlingspunkter, som trækker nye unge ind i huset. SPACE festivalerne bliver født og afviklet i henholdsvis maj 2018 og december 2018.

EVALUERING

I 2017 blev der udarbejdet en evaluering af UKH. Urban Goods udarbejdede evaluering, som vi er ret stolte af. Evalueringen blev udformet, så den dels fortæller UKHs historie, og dels så man kan dykke ned i rapporten med perspektiver som ung, som fagperson og som politiker. Evalueringen hedder UKH – Mulighedernes Hus, og det er præcist sådan vi ønsker unge skal se og opleve vores hus.

Du kan finde hele evalueringen i linket herunder.

%d bloggers like this: